Girls Varsity Basketball · NFHS Varsity Girls Basketball v. Stoney Creek at LCA – 1/19/2018